Zima? Zahřejem se horkým čajem.

 

No jasně. Horký čaj, to je nápad. Horký čaj, ale není ideální nápoj pro všechny. Obzvláště ne pro sněhuláky.

 

Procvičíme si angličtinu zábavnou formou se sněhulákem. Až pojedete příště lyžovat, může se vám stát, že nějakého sněhuláka potkáte. Tak abyste věděli, před čím ho varovat. :-)

 

Trochu legrace v angličtině neuškodí.

 

Také se dozvíme, jak se říká lidem, co žijí ve Velké Británii.

 

 

česky

 

Brit

Brit je britská osoba.

Britové čtou Encyklopedii Britannica.

Britové žijí ve Velké Británii.

On je sedmdesát let starý Brit.

Tipuju, že Britové mluví anglicky.

 

anglicky

 

Briton [brytn]

Briton is British person.

Britons read Encyclopaedia Britannica.

Britons live in Great Britain.

He is seventy-year-old Briton.

I guess that Britons speak English.

 

 

rozhovor anglicky

 

A: It’s great weather for skiing, right?

  B: Yes, I have new skis this year.

 

A: Wow. You ski like a professional. I am little tired. Let’s have a break.

B. : No problem. You Britons drink a lot of tea, right?

 

A: Yes but we always drink tea at five P.M.

  B: Tea at five?

 

A: Yes. If you drink it in different time, it’s not good. Sometimes it can be really dangerous.

  B: You must be joking.

 

A: No. Tea at five is the best.

  B: I will drink tea. It doesn’t matter that it is

not five. I will drink it.

 

A: Don’t drink it. It can be dangerous for you.

  B: I want to drink hot te.......

 

A: No! Snowman! Where are you?

 

 

rozhovor česky

 

A: Dnes je skvělé počasí na lyžování, že?

  B: Ano. Mám letos nové lyže.

 

A: Ty brďo. Ty lyžuješ jako profesionál. Já jsem trochu unaven. Poďme si dát pauzu.

  B: Žádný problém. Vy Britové pijete hodně čaje, že?

 

A: Ano, ale my vždy pijeme čaj o páté odpoledne.

  B: Čaj o páté?

 

A: Ano. Ale jestli to pijete v jiný čas, není to dobré. Někdy to může být opravdu nebezpečné.

  B: Vy si musíte dělat legraci.

 

A: Ne. Čaj o páté je nejlepší.

  B: Já budu pít čaj. Na tom nezáleží, že teď

není pět. Já to budu pít.

 

A: Nepijte to. Může to být pro vás nebezpečné.

  B: Já chci pít horký ča......

 

A: Ne! Sněhuláku! Kde jsi?

 

 

Image by Pallervanten from Pixabay