přítomný čas jednoduchý

 
Používá se u popisu činností, které se v současnosti opakují.
 
 
například
 
I speak English every week.
 
Mluvím anglicky každý týden.
 
I sleep at night.
 
Spím v noci.
 
 
Příklady:
 
I go to work.
 
I watch TV.
 
I play games.
 
I study English.
 
I read books and newspapers.
 
I swim in water.
 
I work on computer.