zápor v budoucnosti

 
Používá se, když něco nebudu dělat:
 
will = budoucí čas
 
not = zápor
 
například
 
I   will not  sit.
 
Já nebudu sedět.
 
She  will not  wait.
 
Ona nebude čekat.
 
 
Příklady:
 
I will not eat meat.
 
I will not clean my flat.
 
You will not sit here.
 
He will not ski tomorrow.
 
He will not run every day.
 
It will not be here.
 
It will not be in summer.
 
We will not wait thirty minutes.
 
We will not finish it today.
 
We will not study every day.
 
They will not come today.
 
They will not have million dollars.