3 nejdůležitější slova na otázku v angličtině

 
Tato 3 slova, Do, Are a Can jsou možná ty nejdůležitější slovíčka na to, když se chcete v angličtině na něco zeptat.