záporná věta v přítomnosti

 

 
I play tennis. (oznamovací věta)
 
Já hraji tenis.
 
do - pomocné sloveso, nepřekládá se
 
not = ne
 
tedy
 
 
I do not play tennis. nebo zkráceně
 
I don’t play tennis.
 
Já nehraji tenis.
 
 
I do not drink rum. nebo
 
I don’t drink rum.
 
Já nepiji rum.
 
 
příklady:
 
I don’t play football.
 
I don’t have house.
 
I don’t have microphone.
 
I don’t have wife.
 
I don’t sell cars.
 
I don’t drink whisky.
 
I don’t eat dogs.