a-nějaký

Používá se u podstatných jmen, které se počítají.
Například:
 
a dog
nějaký pes
 
a house
nějaký dům
 
Moc se nepřekládá.
I have a dog.
Já mám psa.
 
I need a car.
Já potřebuji auto.
 
Příklady:
I need a car.
I have a boss.
I have a couch.
I also have a T-shirt.
You need a girlfriend.
You have a garden.
Do you have a teacher?
Do you need a taxi?