přítomný čas průběhový

 
Používá se, když říkám, co dělám teď.
 
například
 
I   am  speaking.
 
Já jsem mluvící.
 
neboli
 
Já mluvím.      Myšleno právě teď!
 
příklady:
 
I am speaking English.
 
I am looking.
 
I am reading text.
 
I am drinking tea.
 
I am smoking.
 
I am working.