budoucí čas

 
Používá se u popisu budoucnosti:
 
will - vyjadřuje budoucnost
 
například
 
I   will   speak English tomorrow.
 
Já budu mluvit anglicky zítra.
 
nebo
 
I  will go to work.
 
Já půjdu do práce.
 
 
Příklady:
 
I will study.
 
I will live here.
 
I will go home.
 
He will swim in sea.
 
She will cook.
 
It will be on Friday.
 
We will call you.
 
You will need it.
 
You will fly.
 
They will wait.