chtěl bych, rád bych

 
Pokud něco chci, řeknu:
 
I want = Já chci
 
například
 
I want ice-cream.
 
Chci zmrzlinu.
 
Zdvořilejší je:
 
I would like = chtěl bych, rád bych
 
I would like ice-cream.
 
Chtěl bych zmrzlinu.
 
 
Příklady:
 
I would like a new car.
 
I would like coffee with milk.
 
I would like tea with lemon.
 
I would like a new boat.
 
I would like better salary.
 
I would like leather jacket.
 
I would like chocolate cake.
 
I would like a quiet room.
 
I would like wooden house.
 
I would like only champagne.