nepravidelná slovesa

 
Zde je přehled základních nepravidelných sloves, která se používají v přítomném a minulém čase.
 
U sloves vidíte jejich tvar v přítomnosti a v minulosti i s výslovností a překladem.
 
Výslovnost se dá snadno přečíst.

 


Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

 

nepravidelná slovesa