přídavná jména - er

 
Při porovnávání věcí, se používají různá přídavná jména.
 
například
 
fast = rychlý nebo long = dlouhý
 
přidáme      er
 
faster = rychlejší nebo longer = delší
 
 
Příklady:
 
I need faster car.
 
I use longer piano.
 
It is harder job.
 
My father is older.
 
She has a smaller face.
 
She needs a bigger ring.
 
My husband isn’t younger.
 
This boat is shorter.
 
My life is easier now.