rozdělení sloves

Slovesa můžeme rozdělit jen do 2 skupin.
 
Jednu skupinu můžeme nazvat obyčejná. Těch jsou v angličtině stovky nebo tisíce. Všechna se ale řídí podle stejných gramatických pravidel.
 
Druhou můžeme nazvat vyjímky. Těch je sotva deset a proto se učí samostatně.
 
Z toho vyplívá, že když se naučíme pravidla pro obyčejná slovesa a pravidla pro vyjímky, máme nad slovesy vyhráno.
 
Například zápor se tvoří jinak u obyčejných sloves a jinak u výjimek.
 
Otázka se také u každé skupiny tvoří jinak. Stačí si toto uvědomit a už to není složité. Jen se pak musíme naučit, jaká pravidla platí pro výjimky a jaká pro obyčejná slovesa.

 

 

Jak poznáme, jestli je sloveso obyčejné nebo výjimka? Výjimek je málo (né více než deset v celé gramatice) a tak se dají zapamatovat. Pokud sloveso není ve výjimkách, tak je obyčejné. Pozor v tomto rozdělení nejde o pravidelná či nepravidelná slovesa u minulého času. To je něco jiného.
 
Zde jsou výjimky:
 
will - budoucí čas
 
be = být
 
can = moci, umět
 
must = muset
 
could = mohl by
 
would = by
 
should = měl by
 
shall - budoucí čas

 

may = smět