sloveso měl bych - should

 
Používá se například, když někomu radíme, co by měl dělat.
 
You should = Ty bys měl
You should eat more fruit.
Měl bys jíst více ovoce.
Mezi "should" a "eat" se nepoužívá "to".
 
Sloveso "should" má ve všech osobách stejný tvar.
 
Příklady:
 
You should start again.
You should be here.
You should come back quickly.
You should ask him.
She should get more money.
You should take me home.
You should leave him.
They should remember my name.
He should go to a clerk.