tipy 21-30

Tip č. 29 - Nepravidelná slovesa - středně pokročilí

 

Znáte dobře anglická nepravidelná slovesa? Poslechněte si jejich správnou výslovnost.

V následujícím odkazu je pro vás ZDARMA připraveno dalších 22 nepravidelných sloves (35-56) pro středně pokročilé, která se běžně používají v angličtině.

 

nepravidelná slovesa

Tip č. 27 - Vánoční angličtina

 

Těšíte se na vánoce? Zde je pár anglických výrazů a slovíček popisujících vánoce v angličtině, které se vám v těchto dnech mohou hodit.

 

Merry Christmas [mery krysms] = Veselé Vánoce

Happy New Year [hepy ňjů jýr] = šťastný nový rok

Christmas Tree [krysms trý] = vánoční strom

carp [kárp] = kapr

greetings card [grýtings kard] = blahopřání

presents [prezents] = dárky

dinner [dynr] = večeře

Santa Claus [santa klaus] = Santa Claus

decoration [dekorejšn] = ozdoba

 

candle [kendl] = svíčka

Tip č. 26 - Cestování vlakem

 

Jeli jste v poslední době vlakem? Pokud ne, můžete si tuto zkušenost přiblížit v anglickém textu.

 

In train

 

 

On Saturday morning I woke up and I didn’t know what to do. I was at home alone. It was cloudy but not rainy. I went with my things and with my new camera to the train station. I bought a ticket and coffee. There were not many people in the train. I made pictures and it was interesting for me. I saw fields, mountains, lakes, bridges and many train stations. I also spoke with an old woman. She told me about her big family. At four p.m. I went back. On the way back I read a book because I love reading in the train. I used a toilet many times. When I came home my wife and children were there. I showed them my new pictures.


Check this out on Chirbit
 
Ve vlaku

 

V sobotu ráno jsem se vzbudil a nevěděl jsem co dělat. Byl jsem doma sám. Bylo zamračeno, ale ne deštivo. Šel jsem s mými věcmi a s mým novým foťákem na vlakové nádraží. Koupil jsem si lístek a kávu. Tam nebylo mnoho lidí ve vlaku. Dělal jsem fotky a to bylo pro mě zajímavé. Viděl jsem pole, hory, jezera, mosty a mnoho vlakových nádraží. Také jsem mluvil s jednou starou ženou. Povídala mi o její velké rodině. Ve čtyři odpoledne jsem jel zpět. Na cestě zpět jsem četl knihu, protože miluji čtení ve vlaku. Použil jsem záchod mnohokrát. Když jsem přišel domů, moje manželka a děti tam byli. Ukázal jsem jim moje nové fotky.

Tento a další příběhy naleznete v těchto materiálech. -->

Tip č. 25 - Angličtina na letišti
 
Jezdíte občas na letiště? Vyzvedáváte někoho na letišti?
Zde je tip pro vás, jak můžete tuto situaci zvládnout:
 
 Slovíčka:
 
flight [flajt] = let
too [tů] = také
get [get] = dostat
some [sam] = nějaké
 
 Dialog:
 
A: Nice to see you again.
B: Nice to see you too.
A: Did you have a good flight?
B: Yes, I did.
A: Did you sleep in plane?
B: No, I didn’t. I watched some film.
A: Did you get food?
B: Yes, I did. It was fine.
A: My car is over there.
B: Good. Let’s go.
 

 

Poslechněte si dialog v angličtině.

Check this out on Chirbit

 

A: Pěkné vidět tě znovu.
B: Pěkné vidět tě také.
A: Měl jsi dobrý let?
B: Ano, měl.
A: Spal jsi v letadle?
B: Ne, nespal. Sledoval jsem nějaký film.
A: Dostal jsi jídlo?
B: Ano, dostal. To bylo fajn.
A: Moje auto je támhle.
B: Dobře. Pojďme.
 
Tento a další dialogy naleznete v těchto materiálech.
 
Tip č. 23 - Tip na vánoce
 
Nevíte, jaký dárek máte koupit na vánoce? Pořiďte jim angličtinu. Výukové materiály pro studenty, učitele a rodiče.
 
 
 
Tip č. 22 - Otázky v angličtině
 
Zvládnete snadno odpovědět na těchto deset otázek?
 
Did you live in village?
How many cars did you buy in your life?
Are you eleven years old?
What did you like to study?
Are you a driver?
Do you run many kilometres every day?
Is car between you and me?
What street do you live?
Spell it, please.
Did you finish school last year?
 
 
Tip č. 21 - V anglické restauraci
 
Co takhle objednat si jídlo anglicky. Dokážete to?
Zde je jednoduchý způsob, jak to udělat:
 
A: Hello. What will you drink, sir?
B: I want mineral water, please.
A: And what will you eat?
B: I will have chicken and potatoes.
A: Very good. Thank you.
 
A: Ahoj. Co budete pít, pane?
B: Já chci minerální vodu, prosím.
A: A co budete jíst?
B: Já budu mít (dám si) kuře a brambory.
A: Velmi dobře. Děkuji.

 

 

Check this out on Chirbit