gramatika

 
přítomný čas jednoduchý - činností, které se v současnosti opakují...
 
 
otázka v přítomném čase - pomocné sloveso v otázce se...
 
přítomný čas průběhový - když říkám, co dělám teď....
 
sloveso can - ve všech osobách je...
 
sloveso can - otázka - otočíme...
 
budoucí čas - používá se u popisu bud...
 
zápor v budoucnosti - když něco nebudu dělat...
 
otázka na budoucnost - Will you call me?
 
abeceda - Dokážete vyhláskovat vaše jméno....
 
rozdělení sloves - Slovesa můžeme rozdělit jen do 2 skupin......
 
a - nějaký  - u podstatných jmen, které se počítají
 
chtěl bych, rád bych - pokud něco chci...
 
přídavná jména - er - při porovnávání věcí se...
 
 
minulý čas - sloveso být - zápor - používá se, když chci říci...
 
minulý čas - pravidelná slovesa - ke slovesům se přidává...
 
minulý čas - otázka - did - minulý čas v otázce...
 
minulý čas - zápor - I didn't...
 
nepravidelná slovesa - být/byl, mluvit/mluvil.....
 

sloveso měl bych - should - když někomu radíme, co by měl ...

 

zájmena - I-já, my-moje, me-mě...

 

slovesa na procvičení - pay, arrive, get, change...