profesionální cestující

letadlo, anglicky rozhovor

Mohli byste cestovat a ještě být za to placeni?

Když jsme na hodině procvičovali tento rozhovor, moje studentka se pak zeptala, 

"Kde se taková práce dá sehnat?

Hodně jí to zaujalo. Asi ráda cestuje a tahle práce by jí bavila. Slyšeli jste někdy o práci, při které byste létali a oni vám za to ještě platili? Možná taková práce ani neexistuje. Pokud ne, alespoň si můžeme procvičit angličtinu v tomto zajímavém rozhovoru.

Slovíčka česky

 

zpráva, záznam

Můžete napsat kratší záznam?

Máme záznam o té situaci.

Všechno je ve zprávě.

Nechte mě přečíst tu zprávu.

Musím napsat záznam.

 

opatrně

Prosím. Řiďte opatrně.

Isabel opatrně připravuje kapučíno.

Položte ten hrnek opatrně na pavouka.

On opatrně krájí chleba.

Vemte ten dort opatrně.

 

profesionální, z povolání

Já jsem profesionální golfista.

Leonardo je zubař z povolání.

Roger je profesionální tenista.

Jste profesionální modní návrhářka?

On je pilot z povolání.

 

 

Slovíčka anglicky

 

report

Can you write shorter report?

We have a report about the situation.

Everything is in the report.

Let me read the report.

I must write a report.

 

carefully

Please. Drive carefully.

Isabel carefully prepares cappuccino.

Put the cup carefully on the spider.

He carefully cuts the bread.

Take the cake carefully.

 

professional

I am a professional golfer.

Leonardo is a professional dentist.

Roger is a professional tennis player.

Are you a professional fashion designer?

He is a professional pilot.

 

 

Rozhovor anglicky

 

A: Nice flight, right?

  B: Yes, it is.

 

A: Are you on holiday or on business trip?

  B: I am at work but it is not a typical business trip.

 

A: What is it?

  B: I am a professional passenger.

 

A: Professional? You get money for traveling?

  B: Yes. I travel and companies pay me.

 

A: How is it possible? I travel but I must pay.

  B: I am not a normal passenger. I write reports. I write what I see. About time of flights, if I must wait long time or if the service is good or not, you know.

 

A: And companies pay you for this?

  B: Yes. I must carefully look at small details. It’s work.

 

 

A: I like your work. It’s very interesting.

 

 

Rozhovor česky

 

A: Pěkný let, že?

  B: Ano, to je.

 

A: Jste na dovolené nebo na obchodní cestě?

  B: Jsem v práci, ale není to typická obchodní cesta.

 

A: Co to je?

  B: Já jsem profesionální cestující.

 

A: Profesionální? Vy dostáváte peníze za cestování?

  B: Ano. Já cestuju a společnosti mě platí.

 

A: Jak je to možné? Já cestuji, ale musím platit.

  B: Já nejsem normální cestující. Já píšu reporty. Píšu co vidím. O časech letů, jestli musím dlouho čekat nebo jestli je servis dobrý nebo ne, víte.

 

A: A firmy vám za tohle platí?

  B: Ano. Musím se opatrně dívat na malé detaily. Je to práce.

 

 

A: Líbí se mi vaše práce. To je velmi zajímavé.