Praktická angličtina x gramatické poučky

praktická angličtina, cena

 

Praktická angličtina x gramatické poučky

 

 

Jak to vypadá, když se učíme mnoho gramatických pravidel?

 

Chceme anglicky říct větu,

 

Ta cena musí být špatná.

 

A my přemýšlíme:

 

Ta....

 

Jo to je určitý člen, ano, takže to nebude a nebo an, ale bude to the. Jasně.

 

The price..... 

 

 

No teď je to povinnost nebo moje rozhodnutí. Bude tam must nebo has to? Asi tam bude must.

 

The price must.... 

 

 

Po must se nedává to, jasně, takže tam bude jen be.

 

The price must be....

 

 

Nevím jestli neřeknu chybu, když řeknu bad. Nebo to bude wrong?

 

Asi teda.... 

 

The price must be wrong.

 

 

To je hodně pomalé. Pokud bychom přemýsleli takhle dlouho, anglicky mluvící člověk raději uteče.

 

Proto nám trvá dlouho, než se naučíme anglicky. Moc přemýšlíme o gramatice, místo toho, abychom se učili mluvit.

 

Když budeme procvičovat prakticky a nebudeme se zastavovat u moc gramatických pravidel, naučíme se jednoduše mluvit rychleji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Více podobných dialogů najdeme zde.

 

 

 

Pár frází na procvičení:

Kam můžu položit tvojí peněženku? 
Where can I put your wallet?

Jsem na špatném místě ve špatnou dobu.
I am in the wrong place at the wrong time.

Špenát je zelený. Ne růžový.
Spinach is green. Not pink.