Konverzační business otázky a odpovědi na kartičkách

 

Mluví se u vás ve firmě anglicky?
 
 
Potkáváte se v práci s anglicky mluvícími lidmi, kolegy nebo zákazníky?
 
V práci na vás anglicky hovořící kolegové či zákazníci mluví plynule. Anglicky se vás ptají a chtějí po vás jednoduchou odpvěď v angličtině. Víte si vždycky rady?